Copywriting

Copywriting, een moderne vorm van retoriek

‘Copywriting’ verwijst specifiek naar het schrijven van reclame- of andere wervende teksten. In wetenschappelijke termen heet dit ‘persuasieve communicatie’ of ‘marketingcommunicatie’. In mensentaal: interesse wekken voor producten of diensten, kortom klanten te werven. Sinds mensenheugenis wordt beroep gedaan op de kracht van het gesproken en geschreven woord om te overtuigen, mee te slepen, te overreden. Bij de antieken was de retorica een obligaat vak in de opleiding van veelbelovende jongelui die zich voorbereidden op een politieke of juridische carrière.  

Copywriting kan beschouwd worden als een moderne toepassing van retoriek of welsprekendheid. Door de taal gericht te hanteren kan je gedachten en emoties opwekken bij je lezerspubliek, zoals een organist die een gigantisch orgel, de taal, op virtuoze wijze bespeelt. Door het juiste lied aan te heffen en gebruik te maken van de geschikte registers wil hij z’n toehoorders op de gewenste manier beïnvloeden.

Aanbod

De voorbije 8 jaar was ik fulltime actief als copywriter voor een bedrijf dat gezondheidstechnologie ontwikkelt en promoot. Een leerschool, maar tegelijk de ontdekking van een nieuwe passie: schrijven in al zijn gedaantes. Meer dus dan alleen reclameteksten…

Op heden bied ik volgende schrijfdiensten aan, waarbij ik me speciaal richt tot bedrijven, openbare instellingen, organisaties, overheden, scholen, studenten, etc.

  • webteksten SEO (SEO is een schrijftechniek waardoor een website beter scoort in zoekmachines; hierbij wordt rekening gehouden met factoren als lengte, inhoud, woordkeuze, woordplaatsing)
  • alle bedrijfsteksten: brochures, verslagen, folders, reportages, mails, nieuwsbrieven, blogs, advertenties, persberichten, etc.
  • artikels over diverse onderwerpen, waarbij ik zelf de nodige research doe
  • boeken, bundels, cursussen
  • etc.

Naast schrijven kunt u ook beroep op me doen om teksten te herschrijven, corrigeren, controleren en verbeteren. Ik doe ook transcripties van gesproken interviews en giet die desgewenst in artikelvorm.

Hebt u nood aan coherente teksten in een vlot leesbare stijl, aangepast aan het onderwerp en de doelgroep? Teksten op maat, zowel qua lengte als toon? Teksten zoals u ze zelf zou willen  schrijven?

Dan kan linguae.be iets voor u betekenen! 

Tot slot: hebt u een bijzonder verhaal te vertellen of beschikt u over eender welke waardevolle content die u wegens gebrek aan tijd of schrijfervaring (nog) niet op papier kon zetten? Ik treed graag op als uw ghostwriter.