taaltraining

Meertaligheid, een troef voor je carrière

‘Hoe meer talen je kent, hoe meer mens je bent…’ Om maar één van de talrijke spreekwoorden te citeren die de waarde van meertaligheid in de verf zetten. Wist u dat er mensen zijn die vreemde talen studeren quasi voor hun plezier of om meer voeling te krijgen met een andere cultuur? Voor de meesten echter is kennis van een vreemde taal gewoonweg een must met het oog op goede tewerkstelling en comfortabel professioneel functioneren.

Tweetaligheid, een Belgische troef...

Zonder twijfel staat op heden het Engels nog steeds op nummer 1 als internationale voertaal. En daarom wil ik ook iedereen van harte aanmoedigen zich te vervolmaken in de taal van Shakespeare. Echter, het ziet er niet naar uit dat in ons Belgenland de beide nationale hoofdtalen, Nederlands en Frans, snel zullen onttroond worden in het maatschappelijk leven. Goede beheersing van het Frans voor Nederlandstaligen, en idem dito van het Nederlands voor Franstaligen (en niet het minst in hoofdstad Brussel) is en blijf een onschatbare troef anno 2018.

Taalonderricht 'à la carte'

Al bijna 20 jaar ben ik actief als taaltrainer Frans en Nederlands voor anderstaligen, een bezigheid die het strikt taalkundige onderricht overstijgt. Een taalcoach is in de eerste plaats iemand die zijn studenten aan de praat krijgt via gerichte vragen. Sommigen zijn van nature reeds introvert, a fortiori dus in een vreemde taal waarin ze zich onwennig voelen. De taalcoach stelt de student op zijn gemak, spreekt traag en verstaanbaar, past zijn vocabularium aan.

Ik bied taalonderricht aan ‘à la carte’. U vraagt, wij draaien. Taalonderricht op maat dus en in functie van uw individuele noden. Een greep uit het aanbod: conversatie (one-to-one), conversatietafels (gemodereerd door de taalcoach), teksten, grammatica, oefeningen, audiovisueel materiaal, etc.

Formules

Diverse formules zijn mogelijk:

  • klassikale lessen
  • groepslessen (max. 5 personen)
  • individuele lessen
  • privaatlessen thuis
  • bedrijfscursussen
  • webcam
  • schriftelijke cursus (oefeningen, opdrachten…)

De inhoud en lengte van de cursussen kunnen in overleg besproken worden.

Bent u geïnteresseerd? Neem contact op en maak uw wensen kenbaar. Ik doe u een voorstel en bereid het nodig materiaal voor.